Uwaga: uruchamianie JavaScript jest wyłączone w przeglądarce lub dla tej strony. Może to uniemożliwić udzielenie odpowiedzi na niektóre pytania tej ankiety. Proszę sprawdzić ustawienia swojej przeglądarki.
(To pytanie jest wymagane)
Stocznia realizuje różne działania i formy wsparcia w obszarze partycypacji obywatelskiej. Zaznacz, proszę, z których z poniższych korzystałeś/aś? Można zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź.
(To pytanie jest wymagane)
Czy poniższe działania i formy wsparcia przydały Ci się w Twojej pracy w obszarze partycypacji obywatelskiej czy też się nie przydały?
Forum Praktyków Partycypacji
Strona www.partycypacjaobywatelska.pl (korzystanie z treści tworzonych przez Stocznię lub innych materiałów zamieszczanych na stronie)
Publikacje dotyczące różnych aspektów partycypacji wydawane przez Stocznię
Seminaria/warsztaty/szkolenia organizowane przez Stocznię
Baza praktyków partycypacji
Współpraca ze Stocznią w obszarze partycypacji obywatelskiej
(To pytanie jest wymagane)

W którym Forum Praktyków Partycypacji (FPP) brałeś/aś udział? Można zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź.

(To pytanie jest wymagane)
Generalnie co dał Ci udział w Forum Praktyków Partycypacji? Mamy na myśli wszystkie edycje, w których brałeś/aś udział. Można zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź.
(To pytanie jest wymagane)
Z iloma osobami poznanymi na Forum nawiązałeś/aś współpracę?
Na czym polegała Twoja współpraca z osobami poznanymi na Forum?
Do czego konkretnie wykorzystałeś/aś metody pracy lub/i techniki partycypacyjne poznane na Forum?
(To pytanie jest wymagane)
W ciągu ostatnich 12 miesięcy średnio jak często korzystałeś/aś ze strony www.partycypacjaobywatelska.pl?
(To pytanie jest wymagane)
Generalnie co dało Ci korzystanie ze strony www.partycypacjaobywatelska.pl? Można zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź.
(To pytanie jest wymagane)
Generalnie co dała Ci lektura publikacji wydawanych przez Stocznię? Można zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź.
(To pytanie jest wymagane)
Generalnie co dał Ci udział w seminariach/warsztatach/szkoleniach organizowanych przez Stocznię? Można zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź.
(To pytanie jest wymagane)
Generalnie co dała Ci baza praktyków partycypacji? Można zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź.
(To pytanie jest wymagane)
Z iloma osobami, które wyszukałeś/aś w bazie praktyków partycypacji, współpracowałeś/aś?
Na czym polegała Twoja współpraca z osobami wyszukanymi w bazie praktyków partycypacji?
Generalnie co dała Ci współpraca ze Stocznią w obszarze partycypacji obywatelskiej?
Czy uzyskałeś/aś inne – poza wymienionymi – korzyści wynikające z działań Stoczni w obszarze partycypacji obywatelskiej? Jeśli tak, jakie to korzyści?
(To pytanie jest wymagane)
A jak sądzisz, co by się stało, gdyby zabrakło wymienionych wyżej działań i form wsparcia prowadzonych przez Stocznię? Wskaż, proszę, na skali od 1 do 5, do którego stwierdzenia jest Ci bliżej.
Nie miał(a)bym skąd czerpać wiedzy na temat partycypacji Znalazł(a)bym inne źródła wiedzy na temat partycypacji
Nie poznał(a)bym nowych ludzi zajmujących się partycypacją Gdzie indziej poznał(a)bym ludzi zajmujących się partycypacją
Nie angażował(a)bym się w działania partycypacyjne w takim stopniu jak obecnie Angażował(a)bym się w działania partycypacyjne w podobnym stopniu jak obecnie
Nie zajmował(a)bym się tematem partycypacji w takim stopniu jak obecnie Zajmował(a)bym się tematem partycypacji w podobnym stopniu jak obecnie
(To pytanie jest wymagane)
Czy jesteś przedstawicielem/ką...? Można zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź.