Uwaga: uruchamianie JavaScript jest wyłączone w przeglądarce lub dla tej strony. Może to uniemożliwić udzielenie odpowiedzi na niektóre pytania tej ankiety. Proszę sprawdzić ustawienia swojej przeglądarki.

NAWIGATOR - FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY (PLANOWANIE PROJEKTU)

Nawigator to projekt majacy na celu wsparcie organizacji obywatelskich w diagnozie, planowaniu i ewaluacji projektu. Ten formularz zgłoszeniowy dotyczy udziału w cyklu 5 warsztatów i webinariów poświęconych planowaniu projektu. Aby zgłosić się do udziału w cyklu wypełnij formularz.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu zgłoszeniowym, w celach związanych z rekrutacją na warsztaty w ramach projektu „NAWIGATOR – wsparcie w diagnozie, planowaniu i ewaluacji dla organizacji społecznych”. Administratorem moich danych osobowych będzie Fundacją Stocznia, z którą mogę się kontaktować mailowo (monyszkiewicz@stocznia.org.pl) i telefonicznie (791-860-901). Przetwarzanie będzie się odbywać zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (potocznie ten akt prawny jest nazywany „RODO”), a podstawą prawną przetwarzania jest moja dobrowolna zgoda (art. 6 ust 1a RODO).

Zostałam/em poinformowana/y o przysługującym mi prawie do wycofania mojej zgody w dowolnym momencie, nie wpłynie to jednak na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed tym wycofaniem. Przysługuje mi prawo dostępu do treści dotyczących mnie danych, ich sprostowania, usunięcia, przenoszenia oraz ograniczenia przetwarzania, a w przypadku uznania, że moje dane są przetwarzane niezgodnie z prawem – do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

Została/em poinformowana/y, że w przypadku nieprzyjęcia mnie na warsztaty, moje dane osobowe pozyskane przez Administratora w ramach procesu rekrutacji zostaną usunięte w ciągu 30 dni od zakończenia tej rekrutacji.      

Zostałam/em poinformowana/y, że moje dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, nie będą też przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy ani do organizacji międzynarodowych. 

Podanie danych jest dobrowolne, ale ich niepodanie oznacza brak możliwości udziału w rekrutacji do projektu „NAWIGATOR – wsparcie w diagnozie, planowaniu i ewaluacji dla organizacji społecznych”.